Tuesday, January 11, 2005

Better Than Worse

In reaction to comments I made about my upbringing, this writer expresses how he feels that if only I had been exposed to Modern Orthodox (MO) thinking, I would not have ended up as I did. Sorry, Dr. Woolf, but I think you're a bit mistaken. In the comments to that post, I explained how being exposed to MO would probably not have had much effect due to the thorough cleansing my brain had been through and how I would never had accepted anything from MO as legitimate. However, the reasons that that poster is mistaken really run much deeper than those cursory observations. Actually, too deep for me to go into now, what with more pressing responsibilities calling for my immediate attention.

What I can say now is this: Despite the fact that I'm not convinced that Modern Orthodoxy would have made me a more serious and commited Jew, it probably would have at least had the effect of not making me as ambivalent about frumkeit and torah as my yeshivish education did to me. Those years spent in the rigid and demanding yeshiva system probably had a worse effect on my feelings about Torah and yiddishkeit than any "apikorsus" I could have been exposed to in the writings of MO thinkers. Thank you, me dear family, rabbeim and roshei yeshiva, for protecting my holy neshama from those harmful and damaging influences. I can't imagine where I'd be today without you.

7 comments:

Anonymous said...

Huh. Look at that. But I think what Dr. Woolf is saying is that we're you Raised in a MO environment, then you would be better off. And of course then your mind wouldn't have been pre-protected from such influences. Truth to tell though, I think his mention of saving your soul is a bit patronizing - but it isn't for me to decide. Maybe you wish MOness had saved your soul?

Anonymous said...

Laav davka. I grew up ultra, gravitated to MO in college and post-college years. My falling out is probably more the result of what I witnessed in MO as opposed to my rigorous Litvishe yeshiva experience. Ask a Haredi if women can be called up to the Torah and you'll get a straight answer. Ask an MO and you'll get sophistry, mental gymnastics and empty half-promises.

Anonymous said...

טעלעפאן: 1-700-70-70-73

הל"ל: דער פארבאנד פאר די, וואס קערן זיך אום צום פרעגן (די "יוצאים") - איז א נישט-פאר-פראפיטן ארגאניזאציע זינט 1991. זיין ציל איז צו העלפן און פארגרינגערן דאס לעבן פאר יידן וואס האבן באשלאסן צו פארלאזן די חרדישע קהילה און צוצושטיין צו אן אפענער און פלוראליסטישער סביבה. הל"ל וויל קיינעם נישט צווינגען אדער איינרעדן, נאר העלפט בלויז און נאר אזעלכע וואס האבן שוין אנגענומען א החלטה צו בייטן זייער שטייגער לעבן און נאך דעם געוואנדן זיך צום פארבאנד.פאר וואס איז הל"לס ארבעט נייטיק?

דער פראצעס פון אפשייד איז אין אלגעמיין א פראצעס פון איבערגאנג פון א פארמאכטער, שטרענגער געזעלשאפט צו א סביבה וואס איז ליבעראל און אפן. דער דאזיקער איבערגאנג איז א סך מאל פארבונדן מיט א שארפן ריס מיט די פריינד און דער משפחה - דארף מען זיך אייניקער אליין אינטעגרירן אין א נייער סביבה, מיט געדאנקען און ווערטן וואס זיינען אין גאנצן אנדערש פון די, וואס ביי דער חרדישער. דאס אינטעגרירן זיך אין דער וועלטלעכער סביבה פאדערט דערצו אויסצופילן די ריזיקע בלייזן אין דער וועלטלעכער בילדונג, ווי אויך רעכענען זיך מיט א נייער געזעלשאפטלעכער רעאליטעט. אפטמאל טרעפט זיך אז די חרדישע קהילה הייבט

אויף א סך שוועריקייטן אקעגן די, וואס ווילן זי פארלאזן.

די שוועריקייטן וואס קומען אויף ביים רעכענען זיך מיט די דאזיקע שוועריקייטן, דער ריס מיט דער משפחה און דער קאנטראסט צווישן די האפענונגען און דער רעאליטעט שטרייכן אונטער די נייטיקייט פון א גרופע וואס זאל העלפן און אונטערשטיצן, און זיין א וועגווייזער און הערנדיקער אויער בשעת און נאך דעם אפשייד זיך צום פרעגן.פארלאזן די חרדישע קהילהווי אזוי ארבעט דער הל"ל-פארבאנד?

הל"ל פירט אן מיט טעלעפאנישע "אפענע ליניעס" אין ירושלים און אין תל-אביב - דער געוויינלעכסטער אופן פון שטעלן זיך אין קאנטאקט מיטן פארבאנד. די וואלונטירן ביי די "אפענע ליניעס" נעמען אויף די טעלעפאן-שמועסן, באקענען זיך מיט די, וואס בעטן הילף, און באגלייטן זיי אדורך דעם גאנצן פראצעס פון "יציאה" און אפילו נאכן סוף דערפון. חוץ פארבינדן זיך מיטן אויפפאסנדיקן וואלונטיר, באקענען זיך די "יוצאים" אויך מיט "וועטעראנען", וואס האבן שוין פארענדיקט דעם פראצעס.אויף וועלכע געביטן ארבעט הל"ל?

*
פלעצער ביי משפחות: הל"ל געפינט פלעצער פאר די "יוצאים" מיט פארשידענע משפחות, צוגעפאסט צו זייערע נייטיקונגען.
*
באקומען בילדונג: הל"ל העלפט די "יוצאים" אויספילן די ריזיקע בלייזן אין זייער מאדערנער בילדונג דורך אומזיסטע לעקציעס פון וואלונטירן ,צושטעלן לערן-מאטעריאל, אויסגעפינען פאסיקע לערנפראגראמען, און העלפן באקומען סטיפענדיעס. דער הל"ל פארבאנד האט אויך באשאפן א באזונדערן פאנד אויף אונטערצושטיצן די תלמידים.
*
העלפן אין "גיוס-צה"ל" (די נעמונג אין צה"ל): א דאנק דער ארבעט פון הל"ל ווערן היינט דערקענט פון צה"ל די ספעציעלע אומשטענדן פון "יוצאים". הל"ל העלפט די "יוצאים" באקומען א ספעציעלע אנערקענונג פון זייער פערזענלעכן סטאטוס אויף דער נעמונג, אפלייגן דאס דינען ווען נייטיק, אריינגעשטעלט ווערן אין אן אפטייל פון צה"ל וואס איז צוגעפאסט צו זייערע קוואליפיקאציעס, באקומען א סטאטוס פון "חייל בודד" און נאך. אין משך פון דער גאנצער צייט פון דינונג ווערט אויפגעהיט דער פארבינדונג מיט הל"ל-וואלונטירן.
*
געזעלשאפטלעכע און קולטורעלע ארבעט: הל"ל פירט אדורך באגעגענישן צווישן "יוצאים" און די וואלונטירן, ווי אויך שטיצגרופעס, ווארשטאטן, בשותפותדיקע ארויספארן, קולטורעלע אקטיוויטעטן, לעקציעס, "ימי עיון" און פארשטעלונגען.
*
באגלייטן אויפן גאנצן וועג: הל"ל שטעלט צו א "הערנדיקן אויער" צו יעדער צייט און יעדער סטאדיע פון פראצעס פון "יציאה". ווען ס'איז נייטיק קענען די "יוצאים" באקומען דורך הל"ל פראפעסיאנעלע הילף אויף פארשיידענע פעלדער (פסיכאלאגישע הילף, משפחה-ראטונגען, פראפעסיאנעלע הדרכה און נאך).

אקטיוויטעטןווער שטיצט הל"ל?

די ארבעט פון הל"ל ווערט דערמיגלייכט דורך דער אונטערשטיצונג פון "הקרן החדשה לישראל", ווי אויך פון פריוואטע ביישטייערן.ווי אזוי קען מען העלפן הל"ל?

דער הל"ל-פארבאנד נייטיקט זיך אין וואלונטירן אויף באמענטשן די "אפענע ליניעס" אין ירושלים און תל-אביב.

דערצו נייטיקן מיר זיך אין וואלונטירן וואס זיינען גרייט אויף צוצושטייערן זייערע קוואליפיקאציעס און אויסשולונגען אויף אנדערע פעלדער, ווי למשל פראפעסיאנעלע הילף, פרסום, הילף מיט די לימודים, אויסשולן וואלונטירן, געלט-שאפעריי און נאך. מיר נייטיקן זיך אויך אין לערנביכער און אין לייען-מאטעריאל, צי נייע צי גענוצטע (אין א גוטן מצב), פערזענלעכע קאמפיוטערס פאר די "יוצאים", שטובווארג, מעבל, ביוראווארג, און, געוויינטלעך, פינאנציעלע צושטייערן, וואס וועלן אונדז דערמעגלעכן אונדזער ווייטערדיקע ארבעט.אקטיוויטעטןדי פראגראם פון סטיפענדיעס

שטעלן זיך אין פארבינדונג מיט הל"ל!

Anonymous said...

The mission of Hillel-Open Gates is to help people who decide to leave the haredi (ultra-Orthodox) communities in Israel in order to become integrated into the modern pluralistic world surrounding them.

Telephone: 1-700-70-70-73

Anonymous said...

Footsteps is a new American organization, located in New York City, with mission and goals similar to those of Hillel-Open Gates.


E-mail: contact@footstepsorg.com

Telephone: +1-718-626-1330

The Hedyot said...

Ich farshtay nisht Yiddish!
My Yiddish is not good enough to understand the above comment. Anyone want to translate?

Anonymous said...

The Yiddish is the opening page from the website of Hillel - helping ex-haredi youth become educated and useful members of society.